TJENESTER

GreeNudge har sterkt fokus på effekten av arbeidet vi gjør. Det er viktig for oss at arbeidet vi gjør faktisk bidrar til bærekraftig utvikling. For å sikre at vi får dette til, jobber vi innenfor tre ulike områder; analyse og evaluering, kunnskapsformidling og forskning.

Facebook LinkedIn
Greenudge tjenester

Analyse og evaluering

GreeNudge gjør analyse og evaluering av virksomhetens satsing på helse og bærekraft. Objektiv og forskningsbasert evaluering sikrer at virksomheten oppnår effekt av initierte tiltak og skaper mer objektiv og troverdig kommunikasjon. Vi tilbyr råd og veiledning på hvordan din bedrift eller organisasjon kan lykkes med helse og bærekrafts initiativ.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Kunnskapsformidling

GreeNudge holder foredrag, webinar og kurs for bedrifter. Vi har også utviklet flere e-læringskurs. Vårt team har spiss kompetanse på helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøknomi og miljø. Vi holder også jevnlig gjesteforelesninger på universitet og høyskoler.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Forskning

GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med en rekke forskningsinstitusjoner. GreeNudge jobber med flere forskere i ulike miljøer og vi har både samarbeidet med forskere ved SIFO, Nofima, CICERO og Senter for sykelig overvekt, Helse Sør-Øst, det siste året.

TRYKK HER FOR Å LESE MER