TJENESTER

Vi har en forskningsbasert tilnærming og sterk fokus på at arbeidet vi gjør skal føre til varige endringer. GreeNudge jobber ekslusivt med prosjekter og kunder som satser på bærekraftige løsninger.

Facebook LinkedIn
Greenudge tjenester

Analyse og implementering

Det grønne skiftet handler om varig positiv endring av helse, og miljøatferd. For våre kunder jobber vi med å implementere og evaluere effekten av tiltak med mål om helsefremmende eller bærekraftig atferd hos kunder eller ansatte. Vi er sertifiserte innen GRI bærekraftrapportering.

Vi har erfaring fra ulike sektorer som matvarebransjen, helsesektoren, utdanningssektoren, kvalitetssikring og evaluering av tjenester i barnevern og etterutdanning i barnehage,- og skole sektoren.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Kunnskapsformidling

GreeNudge formidler forskningsbasert kunnskap spesiel om områder som helse, forbrukeratferd, miljø og psykologi. Våre kunnskapsprosjekter SunnereBarn og Re-start bidrar til økt psykisk og fysisk helse og mer bærekraftig atferd.

GreeNudge hjelper virksomheter å bedre miljøavtrykket og helsen til de ansatte. Det gjør vi gjennom å systematisk jobbe med kompetanseheving, finne de viktigste fokusområdene og «dulte» de ansatte i riktig retning. Vi har utviklet flere digital kartleggingsverktøy som sikrer målbar effekt.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Forskning

GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med flere forskningsinstitusjoner. Forskingsarbeidet sikrer at vi er oppdatert på den nyeste forskningen innenfor våre fagfelt. For tiden har vi to kandidater som tar doktorgrad i GreeNudge med finansering fra Forskingsrådet.

TRYKK HER FOR Å LESE MER