TJENESTER

GreeNudge har et team med erfarne rådgivere og forskere med hovedsatsning innenfor tre tjenesteområder; analyse og evaluering, foredrag/kurs og forskning. GreeNudge består av tverrfaglig team med ekspertise innen mat, helse, miljø, nudging, atferdsøkonomi og forbrukeratferd.

Greenudge tjenester

Analyse og evaluering

GreeNudge tilbyr analyse og evaluering av virksomhetens satsning på helse og bærekraft. Objektiv og forskningsbasert evaluering sikrer at virksomheten oppnår effekt av initierte tiltak. GreeNudge har kunnskap til å identifisere de beste endringsprosjektene og vi utarbeider praktiske verktøy som kan nyttes i videre strategi og satsning for å fremme sunnere og mer bærekraftige valg.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Kommunikasjon

GreeNudge holder foredrag, kurs og forelesninger innenfor fagfeltene helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøkonomi og miljø. Vi holder jevnlig gjesteforelesninger på universiteter og høyskoler. I GreeNudge utvikler vi også e-læringskurs til intern kompetanseheving og er vertskap og administrerer konferanser og kurs.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Forskning

GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med en rekke forskningsinstitusjoner. Vårt forskningsarbeid kommuniseres gjennom rapporter og forskningsartikler.

TRYKK HER FOR Å LESE MER