TJENESTER

GreeNudge har en forskningsbasert tilnærming med sterkt fokus på at arbeidet vi gjør skal føre til varig og positiv endring. Vi jobber derfor eksklusivt med prosjekter og kunder som deler vår visjon om å fremme helse og bærekraft.

Facebook LinkedIn
Greenudge tjenester

Analyse og implementering

GreeNudge evaluerer og sikrer effekt av tiltak med målsetting om å fremme helse og bærekraft. Vi bidrar også til å iverksette strategi og nye tiltak for å nå målene.

GreeNudge jobber med analyse- og implementeringsarbeid både i offentlig og privat sektor, og vi har lang erfaring fra bl.a. helse- og utdanningssektoren, men også fra matvarebransjen.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Kunnskapsformidling

GreeNudge formidler forskningsbasert kunnskap spesiel om områder som helse, forbrukeratferd, miljø og psykologi. Våre kunnskapsprosjekter SunnereBarn og Re-start bidrar til økt psykisk og fysisk helse og mer bærekraftig atferd.

GreeNudge hjelper virksomheter å bedre miljøavtrykket og helsen til de ansatte. Det gjør vi gjennom å systematisk jobbe med kompetanseheving, finne de viktigste fokusområdene og «dulte» de ansatte i riktig retning. Vi har utviklet flere digital kartleggingsverktøy som sikrer målbar effekt.

TRYKK HER FOR Å LESE MER


Greenudge tjenester

Forskning

GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med flere forskningsinstitusjoner. Forskingsarbeidet sikrer at vi er oppdatert på den nyeste forskningen innenfor våre fagfelt. For tiden har vi to kandidater som tar doktorgrad i GreeNudge med finansering fra Forskingsrådet.

TRYKK HER FOR Å LESE MER