OM OSS

GreeNudge ble stiftet av Dr Gunhild Stordalen og klimaforsker Steffen Kallbekken i 2011, som et vitenskapsbasert non-profit initiativ under Stordalen Foundation (nå Strawberry Foundation), for å anvende atferdsforskning, nudging og psykologisk innsikt for å gjøre grønne klimasmarte valg enklere og mer attraktive. GreeNudge vant prisen Årets Nyvinning i 2014.

I 2017 ble den opprinnelige organisasjonen GreeNudge avviklet og videreført som konsulentselskap av Samira Lekhal. Nedenfor finner du en oversikt over alle som er involvert i GreeNudge.

Facebook LinkedIn