Vi er sertifisering innen GRI bærekraftsrapportering

GeeNudge er sertifiserte innen GRI bærekraftsrapportering, som er den mest etablerte og brukte standarden. Vi er en forskningsbasert tilnærming til strategi- og analysearbeidet som styrker konkurransekraften og omdømmet til bedriftene vi samarbeider med.

Ifølge en undersøkelse av KPMG verifiserer bare 24% av selskaper bærekraftsrapportene sine av en tredjepart. Det er halvparten så mange som i verden for øvrig. Vi mener det er viktig at selskaper i økende grad samarbeider med faglige miljøer på satsing innen helse og bærekraft. Det er viktig at selskaper tør å være transparente om man ønsker å faktisk å jobbe med å nå bærekraftsmålene.

Ta kontakt om du ønsker å høre mer om hva vi kan tilby dere.