SunnereBarn – kostnadsfritt kunnskapsløft for barnehager og SFO

Facebook LinkedIn

Alle barnehager og SFO i Norge kan bli brukere av SunnereBarn. SunnereBarn gir tilgang på opplæringsmateriell som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen.

SunnereBarn gir tilgang til:

SunnereBarn er et godt eksempel på hvordan vi lettere kan følge helsemyndighetenes kostholdsråd ved å samarbeide med næringslivet. Vi samarbeider med hele bredden av produsenter og løfter frem de produktene som både er gode på pris og ernæringsmessig kvalitet.

Du kan lese mer om SunnereBarn her