Re-start

Re-start.no tilbyr kunnskap og verktøy for en sunn og bærekraftig livsstil, frisk vekt og bedre helse. Re-start.no vil bidra til bygge bro og fylle kunnskapshullet mellom folk flest, pasienter og helsepersonell.

Re-start.no vil også bidra til at folk flest i større grad spiser og beveger seg i tråd med nasjonale anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet.

Re-start.no  har samlet en rekke av de dyktigste fagpersonene i Norge som alle bidrar med kunnskap på sitt fagfelt.

Innhold som er produsert på oppdrag fra kommersielle aktører er merket. Alt innhold på Re-start følger nasjonale anbefalinger, uavhengig om det er produsert av redaksjonen i Re-start selv eller på oppdrag.

Er du interessert i å høre mer om Re-start eller hvordan din bedrift kan bidra, ta kontakt med oss på post@re-start.no