GreeNudge bidrar til ny kunnskap og forskning

Ny forskningsartikkel om mat og måltidspraksis i et utvalg Norske barnehager fra teamet i GreeNudge. God folkehelse må bygges fra småbarnsalder og gjennom SunnereBarn bidrar vi nettopp til det!

Her er funnene kort oppsummert: 

📌Fortsatt for lite fisk, grønnsaker, grove kornprodukter og bruk av nøkkelhullet

📌hovedandelen av barnehagene serverer daglig frukt og sukkerholdig mat og drikke forekommer sjelden.

📌Ansatte trenger større kjennskap til retningslinjer for mat og måltid og i større grad bruke måltidet som en pedagogisk arena. Under 50% kjenner nasjonale retningslinjer for mat og måltid.

📌Det gjøres mye godt arbeid, men at det er lite endringen i mat og måltidspraksis siden kartleggingen utført av Helsedirektoratet i 2011

📌Det er ønskelig med flere studier som kan finne mulige tiltak som i enda større grad påvirke mat og måltidsaktivitet i barnehager.

Vi mener det er utrolig viktig å evaluere ulike initiativer for å finne tiltakene som kan bidra til en enda bedre mat og måltidspraksis i barnehager og SFO. GreeNudge jobber derfor forskningsbasert gjennom kunnskapsløftet SunnereBarn for å finne de beste løsningene.

Les hele artikkelen i Norsk Tidsskrift for Ernæring her

Tusen takk til alle forfattere Kristin Fjæra Eng, Ratib Lekhal, Marit Løset Eriksen, Sølvi Helseth og Samira Lekhal.