Evaluering av kostholdsinnsikt i Trumf-appen

GreeNudge i samarbeid med Trumf jobbet med å utvikle en helt ny tjeneste i Trumf-appen. Tjenester gi kundene mest mulig innsikt i sine matkjøp som hvilke matvarer de kjøper mest og næringsinnhold på varene. Målet med kostholdsinnsikten er at kunden får kunnskap til å endre kostholdsvaner.

Får å sikre at informasjonen som gis i den nye tjenesten er riktig og nyttig ble GreeNudge engasjert til å evaluere innholdet med bakgrunn i at vi er eksperter på hvordan kostholdsinformasjon bør kommuniseres og hvordan man tilrettelegger for at informasjonen som gis er nyttig og fører til sunnere valg for brukeren.

Noen av de viktigste funnene i evalueringen var:

  • Kunder er positive, og tjenesten er ønsket
  • Kostholdsinnsikten oppleves som trykk og nyttig
  • Tjenesten bygger på Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold og er faglig tung forankret
  • Kunder ønsker å bli oppmuntret til sunnere matinnkjøp