Bærekraftig utvikling gjennom nudging

Facebook LinkedIn

I GreeNudge jobber vi med hvordan vi kan nå FNs bærekraftsmål ved hjelp av nudging. Dette gjøres gjennom å designe og implementere intervensjoner i leverandørkjeder, øke kunnskapen til ansatte og designe produkter som skaper mer bærekraftig forbruksatferd.

Bærekraftig utvikling handler om å endre atferden til individer, team og organisasjoner. Private og offentlige organisasjoner har i økende grad interessert seg i nudging det siste tiåret.

Forskning i atferdsøkonomi og psykologi har i stor grad bekreftet det nobelprisvinnere Daniel Kahneman og Richard Thaler har oppdaget; Vi er ikke så rasjonelle som vi gjerne tror og ønsker å være. De aller fleste beslutningen i hverdagen er automatiske og vi gjør mange feilslutninger.

Disse feilslutningene kan for eksempel være at vi i stor grad påvirkes av våre vaner og ikke nødvendigvis tar det beste valget, selv om vi vet og forstår at et valg er bra for oss. Forsking har vist oss hvilke feilslutninger vi typisk gjør og vi kan bruke denne kunnskapen til å designe intervensjoner slik at vi tar bedre valg. Bedre valg for oss, for samfunnet vi lever i og for miljøet og naturen.

I GreeNudge bidrar vi med å designe mer treffsikre intervensjoner som nudger folk mot bedre valg. Slike nudger har blitt tatt i brukt på flere områder, som å øke salget av mer miljøvennlige produkter, få folk til å spise sunnere eller redusere sitt strømforbruk.