Kurs, foredrag og konferanser

GreeNudge holder foredrag, kurs og forelesninger innenfor fagfeltene helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøkonomi og miljø. Vi holder jevnlig gjesteforelesninger på universiteter og høyskoler. I GreeNudge utvikler vi også e-læringskurs til intern kompetanseheving og er vertskap og administrerer konferanser og kurs.

TIDLIGERE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER

E-LÆRINGSKURS SUNNEREBARN

Vi har utviklet e-læringskurs om sunn og bærekraftig mat i kompetanseprosjektet SunnereBarn. Modulene er laget for ansatte i barnehage og SFO.

Les mer

E-LÆRINGSKURS FOR SUNNERE MAT I KANTINE

GreeNudge utvikler e-læringskurs om hvordan kantiner kan organisere drift  for å fremme helse og bærekraft og redusere matsvinn. Modulene er for ansatte i kantiner og bygger på nasjonale retningslinjer for mat på arbeidsplassen.


Skjærgårdsmatkonferansen 30.08.19

GreeNudge er vertskap for konferansen Skjærgårdsmat i august 2019. Tema for konferansen er hvordan globale utfordringer knyttet til matkonsum og produksjon kan løses lokalt. Rundt 250 personer deltok på konferansen.

Les mer

SUNNHETSKONFERANSEN

NHO Mat og Drikke

GreeNudge arrangerte i 2017 og 2018 en konferanse i samarbeid med NHO Mat og Drikke. Konferansen samlet mer en 150 deltagere og tema for konferansene var helse og sunnhet som satsingsområde for mat og drikkevarebransjen.