Kunnskapsformidling

I GreeNudge er vi opptatt av å spre kunnskap om gode praktiske løsninger for hvordan næringslivet kan stimulere til sunnere og mer miljøvennlig valg av mat. Vi mener det er nødvendig å ha sterkt fokus på kommunikasjon for at prosjekter skal ha effekter utover selve gjennomføringsperioden. Dette også som en del av måloppnåelse og gevinstrealisering. Under følger en oversikt over tidligere kommunikasjonsprosjekter.

Facebook LinkedIn

Foredrag, webinar og kurs

GreeNudge holder en rekke foredrag, webinar og kurs. Vårt team har høy kompetanse på helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøknomi og miljø. Ta kontakt med oss på post@greenudge.no om du ønsker mer informasjon om våre foredrag. Vi tilpasser også foredrag etter ønske.


For å oppnå bærekraftig utvikling må man endre atferd hos den enkelte, i team og for hele bedrifter. Dette kurset gir en innføring i atferdsøkonomiske prinsipper og hvordan det kan brukes av bedrifter for å få bedre forståelse av hva det er som påvirker våre beslutningsprosesser. I kurset vil vi vise hvordan vi i GreeNudge tar i bruk forskning innen atferdsøkonomi og nudging for å designe og implementerer skalerbare tiltak i hele verdikjeder i får å nå FNs bærekraftmål.

Hvordan jobber din bedrift med å bli en sunnere og mer bærekraftig arbeidsplass? Friskere og mer tilfredse arbeidstakere har vist og ha et lavere sykefravær, bidra til større produksjon og økt lønnsomhet. Vi ønsker å inspirere bedriftsledere og arbeidstakere til en sunnere og mer bærekraftig livsstil som er til nytte for den enkelte, men også for bedriften og arbeidsplassen som helhet. Fokuserer i kurset vil være på hvilke helse- og miljøtiltak bedrifter kan gjennomføre får å bygge helsefremmende og bærekraftig bedrift. Fokus vil være valg av mat og hvordan man enkelt kan klare å leve litt smartere i hverdagen.

I Norge og resten av verden er usunt kosthold den viktigste årsaken til sykdom og redusert livskvalitet. Mat står også en stor andel av verdens klimautslipp og matsvinn er et problem. Dette foredraget viser hvordan mat og matvaner kan være nøkkelen får å bedre folks helse og reduserte miljøutslipp.

Alle vet egentlig hva som er sunn mat. Samtidig vet vi alle hvor vanskelig et er å holde seg til planer om å spise sunt. Hvorfor hjelper det ikke at legen og helsemyndighetene forteller oss hva vi må spise? Dette foredraget tar for seg hvordan vi alle "spiser med hjertet" og at matvalg i stor grad er ubevisste. Hvordan kan nudging være en del av løsningen? Hvordan kan bedrifter nudger og kan vi nudge oss selv?

For å nå bærekrafts målene, trengs det store innovasjoner, også i maten vi inntar. Fremtidens forbruker må ha nye smakspreferanser og tilbys mat som både smak godt og som er bærekraftig å produsere. Hvordan bygge man fremtidens forbruker?

Re-start

Re-start ønsker å bygge bro mellom helsepersonell og deg som ønsker å gå ned i vekt og en sunn sunn livsstil. Overvekt og fedme er et økende problem og det kan være vanskelig både for helsepersonell og folk å finne god og kvalitetssikret informasjon og verktøy om teamet. GreeNudge har derfor inngått et samarbeid med Novo Nordisk for å utvikle den digitale plattformen www.re-start.no. Re-start har samlet en rekke av de dyktigste fagpersonene i Norge som alle bidrar med kunnskap på sitt fagfelt. På nettsiden finner du kunnskap og verktøy som kan brukes av helsepersonell og til deg som vil ha en frisk vekt og en sunn livsstil.


Re-start ønsker å bygge bro mellom helsepersonell og deg som ønsker å gå ned i vekt og en sunn sunn livsstil. Overvekt og fedme er et økende problem og det kan være vanskelig både for helsepersonell og folk å finne god og kvalitetssikret informasjon og verktøy om teamet. GreeNudge har derfor inngått et samarbeid med Novo Nordisk for å utvikle den digitale plattformen www.re-start.no. Re-start har samlet en rekke av de dyktigste fagpersonene i Norge som alle bidrar med kunnskap på sitt fagfelt. På nettsiden finner du kunnskap og verktøy som kan brukes av helsepersonell og til deg som vil ha en frisk vekt og en sunn livsstil.

Vertskap konferanser

GreeNudge har de siste årene vært vertskap for en rekke ulike konferanser. I 2019 var vi vertksap for Sjærgårdsmatkonferansen. I 2017 og 2018 arrangerte vi en konferanse i samarbeid med NHO Mat og Drikke. Konferansene har samlet mellom 150 og 250 deltagere. Tema for Sjærgårdsmatkonferansen var hvordan globale utfordringer knyttet til matkonsum og produksjon kan løses lokalt.


SunnereBarn

GreeNudge har sammen med Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold tatt initiativ til kompetansehevingsprosjektet SunnereBarn. SunnereBarn jobber for å fremme sunnere kosthold i barnehager og SFO over hele Norge. Prosjektet fokuserer på hvordan ledere i utdanningssektoren kan fremme sunnere kosthold innenfor sine enheter. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen. SunnereBarn samarbeider med private næringsmiddelleverandører i prosjektet som ASKO, Mills, Nortura, Lerøy, BAMA og Lerum.

Les mer her.


E-læringskurs

GreeNudge har utviklet flere e-læringskurs for bruk til internt kunnskapsløft i selskaper og virksomheter. Ta kontakt med oss på post@greenudge.no om du er interessert i å høre mer.