FORSKNINGSRAPPORT: MULIGHETSROMMET – HVORDAN PÅVIRKE FORBRUKERE TIL Å VELGE SUNNERE?