Alexander Schjøll

SENIOR ADVISOR AND RESEARCHER

Alexander Schjøll is affiliated with several our research projects. Alexander works as a researcher at the Consumer Research Institute SIFO at OsloMet – the Metropolitan University and has a doctorate in economics. He has worked on experiments both in-store and in restaurants to make consumers make healthier and more sustainable choices. Has worked a lot on trying out different “nudge” in practice.

 

Some selected scientific publications:

Lekhal, Samira; Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander; Slapø, Helena; Karevold, Knut Ivar. Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?. Norsk Tidsskrift for Ernæring 2019 (1).

Austgulen, Marthe Hårvik; Skuland, Silje Elisabeth; Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode. Consumer Readiness to Reduce Meat Consumption for the Purpose of Environmental Sustainability: Insights from Norway.Sustainability 2018 ;Volum 10(9) s. 1-24.

Bugge, Annechen Bahr; Schjøll, Alexander.Forstudie om nedadgående norsk sjømatkonsum. Oslo: Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet – storbyuniversitetet 2018 (ISBN 82-7063-472-7)

Elstad Stensgård, Aina; Schjøll, Alexander.NorgesGruppens matsvinneksperiment. Resultater, erfaringer og anbefalinger. Fredrikstad: Østfoldforskning 2018 (ISBN 978-82-7520-791-1)

Schjøll, Alexander; Alfnes, Frode; Lanseng, Even.Reklame i blogger – forbrukeres holdninger og reaksjoner. I: Markedsføring og forbrukerne – samfunnsvitenskapelige blikk. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02591-9. s. 158-168

Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena; Schjøll, Alexander; Rosenberg, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira. Fra kunnskap til handling – Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere?.: GreeNudge 2017 (ISBN 978-82-8296-494-4)

Schjøll, Alexander. Country-of-origin preferences for organic food. Organic Agriculture 2017 ;Volum 7.(3) s. 315-327.