Ratib Lekhal

Styremedlem og rådgiver

Ratib Lekhal er styremedlem i GreeNudge og fagressurs for GreeNudge-prosjektet; SunnereBarn.

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo. I tillegg er han faglig ressurs i GreeNudge-prosjektet SunnereBarn. Ratib disputerte våren 2013 ved Universitetet i Oslo, og doktorgradsavhandlingens tittel var “The relationship between children’s attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood”.

Ratib har tidligere ledet nasjonal etterutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI, og  har vært fagansvarlig for etterutdanning av over 300 barnehagelærere og styrere i Asker kommune. Han har har en omfattende vitenskapelig publisering og har bred erfaring med forelesning og veiledning i praksisfeltet. Ratib er en av landets fremste eksperter innen pedagogikk og kvalitet i barnehagesektoren.

 

Noen utvalgte vitenskapelige publikasjoner:

Karlsen, M, L and Lekhal, R. Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens. Journal of Early Childhood Research. 2019

Lekhal, R. Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children’s language and socioemotional development. Early Child Development and Care. 2018

Lekhal, R. Does special education predict students’ math and language skills? European Journal of Special Needs Education. 2017

Faldet, A-C & Lekhal, R. Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. Spesialpedagogikk. 2016

Lekhal, R. What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children? Educational Alternatives. 2015

Aasen, A M, Lekhal, R, Drugli, M B, & Nordahl, T. Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner – forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia. 2015

Lekhal, R & Mælan, E N. Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode? Cepra-striben – tidsskrift for Evaluering i Praksis. 2015

Lekhal, R. Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling? Paideia. 2015

Wang, M V, Lekhal, R, Aarø, L E, Holte, A, & Schjølberg, S. The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: A prospective longitudinal population study. BMC Psychology. 2014

Zachrisson, H D, Dearing, E, Lekhal, R, & Toppelberg, C O. Little evidence that time in child care causes externalizing problems during early childhood in Norway, Child Development. 2013

Lekhal, R. Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development. 2012.

Lekhal, R, von Soest, T, Wang, M W, Aukrust, V G, & Schjølberg, S. Norway’s High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2012

Wang, M. V, Lekhal, R, Aarø, L E, & Schjølberg, S. Co-occurring development of early childhood communication and motor skills: Results from a population based longitudinal study. Child: Care, Health & Development. 2012

Lekhal, R, Zachrisson, H D, Wang, M V, Schjølberg, S, & von Soest, T. Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population based study. Early Child Development and Care. 2011

Zachrisson, H D, Lekhal, R, & Mykletun, A. Hva gjør barnehagene med barna? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2011