Ratib Lekhal

Rådgiver og seniorforsker

Ratib Lekhal er tilknyttet GreeNudge gjennom prosjektet SunnereBarn. Han har jobbet som forsker og foreleser i mange år og er en av landes fremste eksperter innen pedagogikk og kvalitet i barnehagesektoren.  

Ratib er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har en doktorgrad i pedagogikk. Han har i flere år forsket på kvalitet i barnehage med hovedfokus på språkutvikling. Han leder Nasjonal etterutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI.

Vitenskapelige publikasjoner:

Trijp V, Johanna CP, Lekhal R. Promoting children’s well-being in ECEC: A challenging goal. Journal of International Doctoral Research. 2018

Lekhal R. Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children’s language and socioemotional development Early Child Development and Care. 2018 

Løken G, Lekhal R, Haug P. Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet Smith, Kari (red.). Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning: hvor er vi? hvor vil vi gå? hv

Lekhal R, Does special education predict students’ math and language skills? European Journal of Special Needs Education. 2018 

Lekhal, R. Elever med vedtak om spesialundervisning: Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen? Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. 2017 

Løken. G., Lekhal, R. & Haug, P. Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning? Haug, Peder (red.). Spesialundervisning – Innhald og funksjon. 2017

Faldet AC, Lekhal R. Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. Spesialpedagogikk. 2016

Nordahl T, Sunnevåg AK, Qvortrup L, Skov Hansen L, Hansen O, Lekhal R, Drugli MB. Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015 Aalborg Universitetsforlag. 2016 

Lekhal R, Mælan EN. Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode? Cepra-striben. Tidsskrift for Evaluering i Praksis. 2015

Lekhal R. Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling? Paideia. 2015

Lekhal R. What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children? Educational Alternatives. 2015

Aasen AM, Lekhal R, Drugli MB, Nordahl T. Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner – forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia. 2015

Wang MV, Lekhal R, Aarø LE, Holte A, Schjølberg S. The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study. 2014

Holte A, Barry MM, Bekkhus M, Borge AIH, Bowes L, Casas F, Friborg O, Grinde B, Headey B, Jozefiak T, Lekhal R, Marks N, Muffels R, Nes RB, Røysamb E, Thimm J, Torgersen S, Trommsdorff G, Veenhoven R, Vittersø J, Waaktaar T, Wagner GG, Wang CE, Wold B, Zachrisson HD. Psychology of Child Well-Being. Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran, Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (red.). Handbook of child well-being: theories, methods and policies in global perspective. 2014

Lekhal R, Wang MV, Schjølberg S. Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen Holmseth, Sylvia (red.). Utdanning 2013 – fra barnehage til doktorgrad. 2013

Zachrisson HD, Dearing E, Lekhal R, Toppelberg CO.Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway Child Development. 2013 

Wang MV, Lekhal R, Aarø LE, Schjølberg S. Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study. Child. Care, Health and Development. 2012

Lekhal R. Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development. 2012 

Lekhal R, von Soest T, Wang MV, Aukrust, VG, Schjølberg S, Norway’s High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. 2012 

Zachrisson HD, Lekhal R, Mykletun A. Hva gjør barnehagene med barna? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2011

Lekhal R, Zachrisson HD, Wang MV, Schjølberg S, von Soest T. Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care. 2011 

Zachrisson HD, Lekhal R, Zachrisson, Schjølberg S. Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (red.). Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. 2010

Lekhal R (2008). Atferdsprogrammet PALS i skolen Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (red.). Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler

ØNSKER DU Å KONTAKTE MEG?