Marit Løset Eriksen

Prosjektleder SunnereBarn

Marit Løset Eriksen er prosjektleder i SunnereBarn og har kjernekompetanse innen fysisk aktivitet og helse, samt pedagogikk.

Hun jobber også ved Sandefjord videregående skole hvor hun underviser i helsefag og kroppsøving.

Som spesialidrettspedagog har Marit tidligere jobbet ved Sykehuset i Vestfold og har lang erfaring med livsstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet.

Hun har også tidligere jobbet som pedagogisk leder i barnehage.