Kristin Fjæra Eng

prosjektkoordinator

Kristin er prosjektkoordinator for helseprosjektene i GreeNudge.

Kristin er utdannet sykepleier med mastergrad i Samfunnsernæring. Hun har lang erfaring innen sykehus og rehabiliteringsfeltet, med stort fokus på kosthold. Kristin jobber med en næringsdokorgrad innen helsevitenskap på OsloMet, finansert av Forskningsrådet og GreeNudge. Phd-prosjektet vil evaluere tiltak for å fremme bedre kosthold og økt matglede i barnehage og SFO basert på data fra GreeNudge initiativet SunnereBarn.

Kristin har lang erfaring innen sykehus og rehabiliteringsfeltet, med stort fokus på kosthold. Kristin er en dreven foredragsholder og har undervist om forebyggende og helsefremmende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge.