Kharim Lekhal

Styremedlem og tilknyttet rådgiver

Kharim Lekhal er styremedlem i GreeNudge og tilknyttet selskapet som rådgiver, spesielt på helseprosjekter.

Kharim Lekhal er psykologspesialist med fordypning i klinisk psykologi for barn og ungdom. Kharim har erfaring fra BUP (Psykisk helsevern barn og unge) og det statlige barnevernet, både som kliniker og leder.

Han har bred erfaring i å implementere evidensbaserte metoder i en offentlig setting og hvordan anvende dette i en praktisk hverdag. Han har undervist i kulturpsykologi ved Høyskolen i Telemark og har fullført utdannelsen for sakkyndige psykologer.