Kharim Lekhal

Styremedlem og tilknyttet rådgiver

Kharim Lekhal er styremedlem i GreeNudge og jobber som tilknyttet rådgiver for GreeNudge, spesielt på helseprosjektet.

Kharim Lekhal er psykologspesialist med fordypning i klinisk psykologi for barn og ungdom. Kharim har erfaring fra BUP (Psykisk helsevern barn og unge) og det statlige barnevernet, både som kliniker og leder. Kharim har bred erfaring i å implementere evidensbaserte metoder i en offentlig setting og hvordan anvende dette i en praktisk hverdag. Han har undervist i kulturpsykologi ved Høyskolen i Telemark og har fullført utdannelsen for sakkyndige psykologer. Kharim tar på seg noen sakkyndige oppdrag for tingretten og barnevernet ved forespørsel. Videre sitter han i Barnevernutvalget hvis mål er å bedre kvaliteten og rettsikkerheten til de mest sårbare og utsatte barna/familiene.