Jonathan Ibsen

Jonathan Ibsen arbeider med IT i GreeNudge og fokuserer på utvikling av smarte digitale løsninger. Jonathan er utdannet med en master i forvaltningsinformatikk, med en juridisk, informatisk og samfunnsvitenskapelig innfallsvinkel til bruk av ny teknologi. Fokus på lovverk, personvern, og offentlig forvaltning. Har og en master i IT og ledelse med fokus på moderne arbeidsprosesser (smidighet), digitalisering, IT-arkitektur, DevOps, virksomhetsforståelse og informasjonssikkerhet. Lang erfaring fra å lede og programmere store som små IT-prosjekter.