Jonathan Ibsen

Jonathan Ibsen arbeider med IT i GreeNudge og fokuserer på utvikling av smarte digitale løsninger. Han er utdannet med en master i forvaltningsinformatikk, med en juridisk, informatisk og samfunnsvitenskapelig innfallsvinkel til bruk av ny teknologi. Fokus på lovverk, personvern, og offentlig forvaltning.

I tillegg har han en master i IT og ledelse med fokus på moderne arbeidsprosesser (smidighet), digitalisering, IT-arkitektur, DevOps, virksomhetsforståelse og informasjonssikkerhet.

Han har lang erfaring fra å lede og programmere både store og små IT-prosjekter.