Helena Slapø

Daglig leder og PhD kandidat

Helena Slapø er daglig leder i GreeNudge og har kjernekompetanse på miljø, mat og forbrukeratferd.

Helena er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskolen med spesialisering i energi, naturressurser og miljø. Helena jobber parallellt med en næringsdoktorgrad innen atferdsøkonomi på OsloMet, finansiert av Forskningsrådet og GreeNudge. PhD-prosjektet omhandler hvordan man mest effektivt påvirker forbrukere til å velge sunnere og mer miljøvennlig mat i dagligvarebutikker. 

I GreeNudge jobber Helena med helse- og bærekraftsprosjekter for ulike aktører i matvarebransjen. Hun har i tillegg bidratt til utviklingen av kompetanseprosjektet SunnereBarn som jobber med å bedre mattilbudet og kostholdet i norske barnehager og SFO. Helena holder jevnlige gjesteforelesninger, foredrag og kurs innenfor atferdsøkonomi, nudging og forbrukers miljøutslipp. 

Slapø har tidligere jobbet for blant annet Zero Emission Organization. 

Vitenskapelige publikasjoner:

Slapø H, Karevold KI. Simple Eco-Labels to Nudge Customers Toward the Most Environmentally Friendly Warm Dishes: An Empirical Study in a Cafeteria Setting. Front. Sustainable. Food Systems 2019. 

Lekhal S, Slapø H, Schjøll A, Bugge A, Karevold KI. Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?” Norsk Tidsskrift for Ernæring. 2019.

Karevold KI, Lekhal S, Slapø H. Hvordan påvirke forbruker til å velge sunnere mat? Endringer i omgivelsene kan fremme sunnere valg. Norsk tidsskrift for Ernæring. 2017