Strategi og analyse

GreeNudge har kunnskap til å identifisere de beste endringsprosjektene og utarbeider praktiske verktøy som kan benyttes i videre strategi og satsing for å fremme helse og bærekraftig. GreeNudge sine fremgangsmåter er basert på vitenskapelig forskning om hvilke faktorer som mest effektivt påvirker folk til å spise bedre. Under følger en oversikt over tidligere analyse- og evalueringsprosjekter.

Facebook LinkedIn

Analyse og evaluering av NorgesGruppens satsning på helse og bærekraft

GreeNudge har gjennomført analyse av hvordan endringer i utforminger av dagligvarebutikkene har påvirket salget av ulike sunne matvarer de siste årene. Arbeidet har resultert i flere rapporter som du finner her.

Grove kornprodukter –  GreeNudge har analysert og evaluert forskning om hvordan barn og ungdom kan påvirkes til å spise mer frukt og grønnsaker på skolen..

Sukker – En analyse om NorgesGruppens og GreeNudge sitt arbeid for å redusere volum sukker i perioden 2015-2018..

Frukt og grønnsaker – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019..