Analyse og evaluering

GreeNudge tilbyr analyse og evaluering av virksomhetens satsning på helse og bærekraft. Objektiv og forskningsbasert evaluering sikrer at virksomheten oppnår effekt av initierte tiltak. GreeNudge har kunnskap til å identifisere de beste endringsprosjektene og vi utarbeider praktiske verktøy som kan nyttes i videre strategi og satsning for å fremme sunnere og mer bærekraftige valg.

TIDLIGERE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER

RAPPORT: NORGESGRUPPENS ARBEID FOR Å REDUSERE VOLUM SUKKER I PERIODEN 2015 – 2018

Norgesgruppen

GreeNudge har analysert og evaluert hvordan endringer i utforming av NorgesGruppens dagligvarebutikker har endret volumsalget av sukker solgt fra ulike matvarer.

Last ned

RAPPORT: NORGESGRUPPENS ARBEID FOR Å ØKE SALGET AV FRUKT OG GRØNNSAKER I PERIODEN 2015 – 2019

Norgesgruppen

GreeNudge har analysert og evaluert hvordan endringer i utforming av NorgesGruppens dagligvarebutikker har endret volumsalget av frukt og grønnsaker solgt.

Last ned

RAPPORT: HELSEMESSIGE FORDELER AV Å ØKE INNTAKET FRUKT OG GRØNT OG SKOLEN SOM ARENA FOR Å FREMME SUNNERE VALG

BAMA

 GreeNudge har analysert og evaluert forskning om hvordan barn og ungdom kan påvirkes til å spise mer frukt og grønnsaker på skolen.

Last ned