Analyse og evaluering

GreeNudge har kunnskap til å identifisere de beste endringsprosjektene og utarbeider praktiske verktøy som kan benyttes i videre strategi og satsing for å fremme helse og bærekraftig. GreeNudge sine fremgangsmåter er basert på vitenskapelig forskning om hvilke faktorer som mest effektivt påvirker folk til å spise bedre. Under følger en oversikt over tidligere analyse- og evalueringsprosjekter.

Facebook LinkedIn

Analyse og evaluering av NorgesGruppens satsning på helse og bærekraft

GreeNudge har gjennomført analyse av hvordan endringer i utforminger av dagligvarebutikkene har påvirket salget av ulike sunne matvarer de siste årene. Arbeidet har resultert i flere rapporter.

Frukt og grønnsaker – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019.

Sukker – En analyse om NorgesGruppens og GreeNudge sitt arbeid for å redusere volum sukker i perioden 2015-2018.

Grove kornprodukter - NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av grove kornprodukter i perioden 2014-2016.


BehaviourLab

I 2019 inngikk GreeNudge et samarbeid med Pure CSR Consulting AS om prosjektet BehaviourLab som ble lansert tidlig i 2020. Målet er å bruke atferdsøkonomi for å bidra til å realisere FNs bærekraftsmål ved å tilby et evidensbasert verktøy til organisasjoner. Teamet består av rådgivere og forskere. Samira Lekhal og Helena Slapø er i denne sammenheng seniorrådgivere og Linda Mathisen prosjektkoordinator.

Du kan lese mer om BehaviourLab her.