PROSJEKTER

Under følger noen av prosjektene vi har gjennomført

Vi jobber med kunnskapsformidling, strategisk implementering og praktiske verktøy som fremmer sunnere og mer bærekraftige valg av mat. GreeNudge sine fremgangsmåter er basert på vitenskapelig forskning om hvilke faktorer som mest effektivt påvirker folk til å spise bedre.

ANALYSE OG EVALUERING AV NORGESGRUPPENS SATSING PÅ HELSE OG BÆREKRAFT

GreeNudge har gjennomført analyse av hvordan endringer i utforminger av dagligvarebutikkene har påvirket salget av ulike sunne matvarer de siste årene. Arbeidet har resultert i flere rapporter.

Frukt og grønnsaker – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019.

Last ned

Sukker – NorgesGruppens arbeid for å redusere volum sukker i perioden 2015-2018.

Last ned

Grove kornprodukter – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av grove kornprodukter i perioden 2014-2016.

Last ned

BEHAVIOURLAB

BehaviourLab er et samarbeid mellom Pure CSR Consulting AS og GreeNudge Health AS. Målet er å samle eksperter innen bærekraft og atferdsøkonomi for å tilby våre samarbeidspartnere et evidensbasert verktøy for å drive endring mot bærekraftig atferd.

Teamet består av forskere og rådgivere som har ekspertise på feltet. Våre kunder er selskaper i privat, offentlig og frivillig sektor som ønsker å bruke det siste innenfor atferdsvitenskap i arbeidet med å realisere FNs bærekraftsmål.

Du kan lese mer om prosjektet her

DOKTORGRADS-PROSJEKT OM NUDGING I DAGLIGVARE

GreeNudge har mottatt midler til næringsdoktorgradsprosjektet «Contextual interventions influence on Food Choices in a real-life grocery store» fra Norges Forskningsråd til Helena Slapø. Forskningsprosjektet vil ta for seg hvordan man kan få forbrukere til å velge sunnere og mer miljøvennlige i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er samarbeidspartner på prosjektet.

Les mer

SUNNEREBARN

GreeNudge har sammen med Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold tatt initiativ til kompetansehevingsprosjektet SunnereBarn. SunnereBarn jobber for å fremme sunnere kosthold i barnehager og SFO over hele Norge. Prosjektet fokuserer på hvordan ledere i utdanningssektoren kan fremme sunnere kosthold innenfor sine enheter. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen. SunnereBarn samarbeider med private næringsmiddelleverandører i prosjektet som ASKO, Mills, Notura, Lerøy, BAMA og Lerum.

Les mer

FORSKNINGSRAPPORT – ANALYSE AV HVORDAN ATFERDSØKOMOMISKE VIRKEMIDLER KAN PÅVIRKE FORBRUKERE TIL SUNNERE VALG AV MAT

Rapporten er et samarbeid med mellom GreeNudge og de norske forskningsinstituttene SIFO OsloMet og Nofima. Rapporten oppsummerer funn fra rundt 700 enkeltstående studier. De mest studerte virkemidlene i dagligvare, restaurant og kantine er plassering, merking, pris og porsjonering. Rapporten er finansiert av NorgesGruppen, Tine, Forbrukerrådet, og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

Last ned

 

FORSKNINGSRAPPORT- ATFERDSMESSIG INNSIKT I ULIKE HELSEVALG

Analyse av hvordan man kan nudge/dulte helsevalg knyttet til sunnere kosthold, mindre forbruk av tobakk og alkohol og økt fysisk aktivitet. Videre ser rapporten på hvilke implikasjoner funnene har for politikkutforming. Last ned

Skjærgårdsmatkonferansen 30. August 2019

GreeNudge er vertskap for konferansen Skjærgårdsmat som skal se på hvordan globale utfordringer knyttet til matkonsum og produksjon kan løses lokalt.

Les mer

Analyse og evaluering av hvordan øke inntaket av frukt og grønnsaker i skolen

GreeNudge har analysert forskning om hvordan barn og ungdom kan bli påvirket til å spise mer frukt og grønnsaker i regi av skolen.

Last ned

Kurs i sunnere og mer bærekraftige valg i kantine

GreeNudge har hold kurs og foredrag for ansatte i Fazer Food Services om klimavennlig og bærekraftig matservering og nudging i kantine. Se film som viser noen av funnene fra prosjektet her

SunnereBarn

Prosjektets mål er å fremme sunnere kosthold i barnehager og SFO over hele landet. SunnereBarn fokuserer på hvordan ansatte, lederne og styrere kan fremme sunnere kosthold, og måling av måltidsrutiner. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen. I samarbeid med private aktører i matbransjen (Asko, Mills og Bama) tilbyr GreeNudge en bestillingsløsning med lett og praktisk tilgang til sunnere matvarer. Les mer om prosjektet her.

NorgesGruppen

Vi er i gang med flere spennende prosjekter for NorgesGruppen hvor vi ser på hvordan bruk av  situasjonsfaktorer har påvirket kundene til å velge sunnere produkter i NorgesGruppen sine butikker.

Sunnhetskonferansen 2018

GreeNudge arrangerte 14.Feburar 2018 Sunnhetskonferansen i samarbeid med NHO Mat og Drikke og en rekke aktører fra matvarebransjen. Tema var «Sunnhet som satsningsområde for mat- og drikke bransjen». Konferansen var et arrangement som følger opp rapporten «Mulighetsrommet« (se under) og formidler eksempler på sunnhetsfremmende initiativ i regi av matbransjen. Du finner programmet til konferansen her.

Sunnere dagligvarebutikker

Prosjekt for å evaluere virkemidler for sunnere valg i dagligvarebutikker. GreeNudge fått finansiering av doktorgradsprosjekt i samarbeid med Norges Forskningsråd for vår medarbeider Helena Slapø. Prosjektet går ut på å studere virkemidler for hvordan kunder kan påvirkes til å velge sunnere dagligvarer.

NorgesGruppen

Analyse av hvordan salget av frukt og grønt har økt betydelig de siste årene. Rapporten viser hvordan situasjonsfaktorer har påvirket kundene til å velge mer frukt og grønnsaker i perioden 2012-2016. Last ned rapporten her.

NorgesGruppen

Analyse av hvordan salget av grove brød og grovere kornprodukter har økt betydelig de siste årene. Rapporten viser hvordan situasjonsfaktorer har påvirket kundene til å velge grovere brød i perioden 2014-2016. Last ned rapporten her.

Mulighetsrommet

Analyse av hvordan situasjonsfaktorer og atferdsøkonomiske virkemidler påvirker sunnere valg. I samarbeid med SIFO og Nofima analyserte GreeNudge mer enn 700 studier av hvordan forbrukere kan påvirkes til å velge sunnere gjennom plassering, merking, pris og porsjonering. Resultatene er samlet i en rapport som ble finansiert av blant andre NorgesGruppen, Tine, Forbrukerrådet og Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold. Last ned rapporten her.

Nordiske helsevalg

Analyse av hvordan situasjonsfaktorer kan påvirke helsevalg knyttet til sunnere kosthold, mindre forbruk av tobakk og alkohol og økt fysisk aktivitet. GreeNudge analyserte mer enn 1250 studier av hvordan atferdsøkonomiske virkemidler påvirke forbrukere til å leve sunnere. Oppdragsgiver for prosjektet var Nordisk Ministerråd og Helse- og omsorgsdepartementet. Last ned rapporten her.

BAMA

Hvordan fremme økt forbruk av frukt og grønnsaker i skolen. GreeNudge har gjort en analyse av forskning og fakta som viser hvordan barn og unge kan påvirkes til å spise mer frukt og grønnsaker i skolen. Last ned rapporten her.

Foredrag

GreeNudge har holdt en lang rekke foredrag om sunnhet og bærekraft for mange ulike virksomheter. Under «Nyheter» finner du en liste over ulike foredrag vi har holdt den siste tiden. Ta kontakt med oss på info@greenudge.no om du er interessert i å vite mer eller ønsker å booke oss til et foredrag.

Verktøykasser

På bakgrunn av analysene utformer vi verktøykasser og lærer bort og trener ditt team i hvordan de skal ta i bruk adferdsøkonomien slik at bedriften din kan utnytte denne kunnskapen i hele organisasjonen. Under følger eksempler på opplæringsmateriellet vi har utarbeidet for tidligere prosjekter.