PROSJEKTER

Visjonen til GreeNudge er å skape bedre helse og økt bærekraft for alle gjennom samarbeid på tvers av fag, næring og beslutningstakere. Vi jobber med flere kunder som bidrar til vår visjon.

Facebook LinkedIn

Sunnere handlekurv sammen med Trumf og Norgesgruppen

Den Nasjonale folkehelsemeldingen viser at 7 av 10 nordmenn ønsker en sunnere livsstil. Teamet i GreeNudge tilbyr veiledning  og verktøy som bidrar til sunnere og mer bærekraftig kosthold, og sammen med Trumf tilbyr vi nå et utvalg Trumf-medlemmer gratis kostholdsveiledning gjennom 2-4 individuelle samtaler. For påmelding eller mer informasjon, send mail til prosjektkoordinator Kristin Fjæra: kristin@greenudge.no 


Re-start.no

Re-start tilbyr kunnskap og verktøy for deg som vil ha en sunn og bærekraftig livsstil. Re-start ønsker å bygge bro mellom helsepersonell og deg som ønsker å gå ned i vekt og en sunn sunn livsstil. Overvekt og fedme er et økende problem og det kan være vanskelig både for helsepersonell og folk å finne god og kvalitetssikret informasjon og verktøy om teamet. GreeNudge har derfor inngått et samarbeid med Novo Nordisk for å utvikle den digitale plattformen www.re-start.no. Re-start har samlet en rekke av de dyktigste fagpersonene i Norge som alle bidrar med kunnskap på sitt fagfelt. På nettsiden finner du kunnskap og verktøy som kan brukes av helsepersonell og til deg som vil ha en frisk vekt og en sunn livsstil.


Miljøatferd hos ansatte

Mange selskaper jobber i dag med bærekraft og vi har sett økende interesse for å jobbe med miljøvennelig atferd blandt ansatte. Vi bidrar med kunnskapsløft, konkrete tiltak og nudging av de ansatte til mer klimavennelige valg i hverdagen. I tillegg har vi utviklet digitale verktøy for å måle effekten av tiltakene for å sikre at tiltak har effekt. Høsten 2021 har vi jobber med advokatfirma Thommessen – med deres vaner innen transport, mat, forbruk, bolig, bygg og energi på jobb og privaten.


Utvikling av Sjekk din livsstil

GreeNudge evaluerer og verifiserer bedrifters interne helsetiltak som en tredjepart med faglig tyngde. For at bedrifter skal kunne vite hvordan tiltak som påvirker ansattes faktiske helse, har vi utviklet forbedringsverktøyet «Sjekk din livsstil». Dette er et digitalt verktøy som kartlegger kosthold og fysisk aktivitet og samtidig tipser og nudger til forbedring. 1.0 versjon av «Sjekk din livsstil» er utviklet for internt bruk i bedrifter/kommuner. Sjekken kan også inkludere andre områder som personlig eller bedrifters miljøavtrykk. Vi kan gjøre tilpasninger for din bedrift. Ta kontakt om du ønsker å høre mer på helena@greenudge.no.  


Nudging i Meny nettbutikk

Sammen med MENY nettbutikk har GreeNudge jobbet med et spennende prosjekt som har hatt som målsetting å gjøre det enda enkleree for kundene å handle litt sunnere  enn før. Vi har med MENY nettbutikk testet ut ulike nudge som gjør det lettere for forbruker å velge mer frukt og grønnsaker, fisk og sjømat og produkter merket med Nøkkelhullet. Nudging kan brukes i nettbutikk for å påvirke til sunnere og mer bærekraftige valg uten at man påvirker valgfrihet. Gjennom bruk av atferdsøkonomiske virkemidler kan man designe nettbutikker på en måte som legger til rette for sunnere og mer bærekraftig matvalg hos forbruker.


Evaluering og utvikling av kostholdsinnsikt i Trumf-appen

GreeNudge har i samarbeid med Trumf jobbet med å utvikle en helt ny tjeneste i Trumf-appen. Tjenesten gir kundene mest mulig innsikt i sine matinnkjøp som hvilke matvarer de kjøper mest av, og næringsinnhold på varene. Målet med kostholdsinnsikten er at kunden får kunnskap til å endre sine kostholdsvaner. GreeNudge fikk i oppdrag å evaluere tjenesten og sikre at informasjonen og innsikten som gis til brukerne av appen var trygg og nyttig for kundene. Evalueringen vår viste at brukerne ønsker en slik tjeneste, og at de opplevde den som nyttig, trygg og lett å forstå. I tillegg gå vi råd om hvordan tjenesten bør bygges opp for at den skal kunne «dulte»/nudge brukeren mot et bedre og sunnere matvalg. Tjenesten har siden starten av 2021 vært tilgjengelig i sin helhet i Trumf-appen.


Analyse og evaluering av NorgesGruppens satsning på helse og bærekraft

GreeNudge har gjennomført analyse av hvordan endringer i utforminger av dagligvarebutikkene har påvirket salget av ulike sunne matvarer de siste årene. Arbeidet har resultert i flere rapporter.

Mettet fett - Les om NorgesGruppens arbeid for å redusere volumsalget av mettet fett i perioden 2017-2019.

Frukt og grønnsaker - NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av frukt og grønnsaker i perioden 2015-2019.

Sukker - En analyse om NorgesGruppens og GreeNudge sitt arbeid for å redusere volum sukker i perioden 2015-2018.

Grove kornprodukter - NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av grove kornprodukter i perioden 2014-2016.


SunnereBarn

SunnereBarn er et av de ideelle prosjektene vi jobber med i GreeNudge. SunnereBarn tilbyr kostnadsfritt kunnskapsløft og bidrar til bedre kosthold og økt matglede blant alle barn i barnehage og SFO. Barnehager og SFO som er med får tilgang til kurs, opplæringsmateriell og kunnskap som letter og effektiviserer arbeidet med mat og måltid i henhold til rammeplanen for barnehage og SFO. Prosjektet setter søkelys på hvordan ledere i utdanningssektoren som barnehage og SFO kan fremme sunnere kosthold innenfor sine enheter. Prosjektet var fra 2018 til 2020 finansiert av Gjensidigestiftelsen og fra 2020 er prosjektet finansiert av Sparebankstiftelsen. SunnereBarn samarbeider også med private næringsmiddelleverandører som ASKO, Mills, Notura, Lerøy, BAMA og Lerum. Frem til nå har 7.500 ansatte og 44.000 barn vært med på SunnereBarn. Les mer her.


Doktorgradsprosjekt – Effekter av SunnereBarn

Kristin Fjæra gjennomfører sitt doktorgradsprogram gjennom OsloMet på tildelte midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet inngår i det nasjonale kompetanseprogrammet «Fra kunnskap til handling»- et kompetanseprogram med overordnet mål om å fremme gode kostholdsvaner og forebygge overvekt hos barn og unge. GreeNudge mottok midler til doktorgradsprosjekt fra Norges Forskningsråd i 2020 og har finansering frem til 2024. Dette prosjektet vil evaluere tiltak for å fremme bedre kosthold og økt matglede i barnehage og SFO basert på data fra GreeNudge initiativet SunnereBarn.   Les mer her.


Doktorgradsprosjekt – Nudging i dagligvare

Helena Slapø gjennomfører sitt doktorgradsprogram gjennom OsloMet på tildelte midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet omhandler nudging i dagligvare. GreeNudge mottok midler til doktorgradsprosjekt om nudging i dagligvare fra Norges Forskningsråd i 2018 og har finansering frem til 2022. Dette prosjektet vil ta for seg hvordan man kan få forbruker til å velge sunnere og mer miljøvennlig i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er samarbeidspartner på prosjektet. 

Les mer her.