KURS

Nedenfor finner du informasjon om alle de ulike kursene vi tilbyr. Hvis du har noen spørsmål så kan du kontakte oss gjennom e-post på post@greenudge.no.

Facebook LinkedIn
Greenudge tjenester

Foredrag, webinar og kurs

GreeNudge holder en rekke foredrag, webinar og kurs. Vårt team har høy kompetanse på helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøknomi og miljø. Ta kontakt med oss på post@greenudge.no om du ønsker mer informasjon om våre foredrag. Vi tilpasser også foredrag etter ønske.


For å oppnå bærekraftig utvikling må man endre atferd hos den enkelte, i team og for hele bedrifter. Dette kurset gir en innføring i atferdsøkonomiske prinsipper og hvordan det kan brukes av bedrifter for å få bedre forståelse av hva det er som påvirker våre beslutningsprosesser. I kurset vil vi vise hvordan vi i GreeNudge tar i bruk forskning innen atferdsøkonomi og nudging for å designe og implementerer skalerbare tiltak i hele verdikjeder i får å nå FNs bærekraftmål.

Hvordan jobber din bedrift med å bli en sunnere og mer bærekraftig arbeidsplass? Friskere og mer tilfredse arbeidstakere har vist og ha et lavere sykefravær, bidra til større produksjon og økt lønnsomhet. Vi ønsker å inspirere bedriftsledere og arbeidstakere til en sunnere og mer bærekraftig livsstil som er til nytte for den enkelte, men også for bedriften og arbeidsplassen som helhet. Fokuserer i kurset vil være på hvilke helse- og miljøtiltak bedrifter kan gjennomføre får å bygge helsefremmende og bærekraftig bedrift. Fokus vil være valg av mat og hvordan man enkelt kan klare å leve litt smartere i hverdagen.

I Norge og resten av verden er usunt kosthold den viktigste årsaken til sykdom og redusert livskvalitet. Mat står også en stor andel av verdens klimautslipp og matsvinn er et problem. Dette foredraget viser hvordan mat og matvaner kan være nøkkelen får å bedre folks helse og reduserte miljøutslipp.

Alle vet egentlig hva som er sunn mat. Samtidig vet vi alle hvor vanskelig et er å holde seg til planer om å spise sunt. Hvorfor hjelper det ikke at legen og helsemyndighetene forteller oss hva vi må spise? Dette foredraget tar for seg hvordan vi alle "spiser med hjertet" og at matvalg i stor grad er ubevisste. Hvordan kan nudging være en del av løsningen? Hvordan kan bedrifter nudger og kan vi nudge oss selv?

For å nå bærekrafts målene, trengs det store innovasjoner, også i maten vi inntar. Fremtidens forbruker må ha nye smakspreferanser og tilbys mat som både smak godt og som er bærekraftig å produsere. Hvordan bygge man fremtidens forbruker?

Greenudge tjenester

E-LÆRINGSKURS

GreeNudge har utviklet flere e-læringskurs for bruk til internt kunnskapsløft i selskaper og virksomheter. Ta kontakt med oss på post@greenudge.no om du er interessert i å høre mer.