ALL FORSKNING

Nedenfor kan du finne en liste med alle forskning og publikasjoner gjort fra vårt team.

TIDLIGERE OG PÅGÅENDE FORSKNING

FORSKNINGSARTIKLER

GREENUDGE

Her kan du lese om alle våre pågående og gjennomførte forskningsprosjekter som vi har gjort.

LES MER

DOKTORGRADS-PROSJEKT NUDGING I DAGLIGVARE

Norges Forskningsråd

 GreeNudge har mottatt midler fra Norges Forskningsråd til doktorgradsprosjektet for Helena Slapø. Forskningsprosjektet vil ta for seg hvordan man få forbrukerne til å velge sunnere og mer miljøvennlige i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er samarbeidspartner på PhD prosjektet.

LES MER

FORSKNINGSRAPPORT: MULIGHETSROMMET – HVORDAN PÅVIRKE FORBRUKERE TIL Å VELGE SUNNERE?

Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold

I samarbeid med de norske forskningsinstituttene SIFO og Nofima analyserte GreeNudge mer enn 700 studier av hvordan forbrukere kan bli påvirket til å ta sunnere valg gjennom blant annet plassering, pris og deling.

LAST NED

FORSKNINGSRAPPORT: THE BEHAVIORAL INSIGHTS OF HEALTH CHOICES

Nordisk Ministerråd og Helse- og omsorgsdepartementet

Rapporten oppsummerer forskning om hvordan man kan nudge/dulte helsevalg knyttet til sunnere kosthold, mindre forbruk av tobakk og alkohol og økt fysisk aktivitet. Videre ser rapporten på hvilke implikasjoner funnene har for politikkutforming.

LAST NED