All forskning

GreeNudge jobber med flere forskningsprosjekter og samarbeider med en rekke forskningsinstitusjoner. Vårt forskningsarbeid kommuniseres gjennom rapporter og forskningsartikler. Her kan du lese om alle våre pågående og gjennomførte forskningsprosjekter som vi har gjort.

Facebook LinkedIn

GreeNudge bidrar til ny kunnskap og forskning

Teamet i GreeNudge publiserer fortløpende forskningsartikler. 

Du finner liste over alle vitenskapelige artikler her.


Doktorgradsprosjekt – Effekter av SunnereBarn

Kristin E. Fjæra gjennomfører sitt doktorgradsprogram gjennom OsloMet på tildelte midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet inngår i det nasjonale kompetanseprogrammet «Fra kunnskap til handling»- et kompetanseprogram med overordnet mål om å fremme gode kostholdsvaner og forebygge overvekt hos barn og unge. GreeNudge mottok midler til doktorgradsprosjekt fra Norges Forskningsråd i 2020 og har finansering frem til 2024. Dette prosjektet vil evaluere tiltak for å fremme bedre kosthold og økt matglede i barnehage og SFO basert på data fra GreeNudge initiativet SunnereBarn.


DOKTORGRADSPROSJEKT – NUDGING I DAGLIGVARE

Helena Slapø gjennomfører sitt doktorgradsprogram gjennom OsloMet på tildelte midler fra Norges Forskningsråd. Prosjektet omhandler nudging i dagligvare. GreeNudge mottok midler til doktorgradsprosjekt om nudging i dagligvare fra Norges Forskningsråd i 2018 og har finansering frem til 2022. Dette prosjektet vil ta for seg hvordan man kan få forbruker til å velge sunnere og mer miljøvennlig i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er samarbeidspartner på prosjektet.

Les mer her.


FORSKNINGSRAPPORT: MULIGHETSROMMET – HVORDAN PÅVIRKE FORBRUKERE TIL Å VELGE SUNNERE?

I samarbeid med de norske forskningsinstituttene SIFO og Nofima analyserte GreeNudge mer enn 700 studier av hvordan forbrukere kan bli påvirket til å ta sunnere valg gjennom blant annet plassering, pris og deling.

Oppdragsgiver: Senter for sykelig overvekt i helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold.

Les mer her.


FORSKNINGSRAPPORT: THE BEHAVIORAL INSIGHTS OF HEALTH CHOICES

Rapporten oppsummerer forskning om hvordan man kan nudge/dulte helsevalg knyttet til sunnere kosthold, mindre forbruk av tobakk og alkohol og økt fysisk aktivitet. Videre ser rapporten på hvilke implikasjoner funnene har for politikkutforming.

Oppdragsgiver: Nordisk ministerråd og Helse- og omsorgsdepartementet.

Les rapporten her.