Helena Slapø

Helena Slapø er daglig leder i GreeNudge og har kjernekompetanse på miljø, mat og forbrukeratferd. Helena er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskolen med […]

Samira Lekhal

I GreeNudge jobber Samira Lekhal med å fremme helse og bærekraft gjennom nudging/atferdsøkonomi og samarbeider med flere av Norges største matvareprodusenter. Samira etablerte […]

Marit Løset Eriksen

Marit Løset Eriksen er prosjektkoordinator i SunnereBarn og har kjernekompetanse innen fysisk aktivitet og helse, samt pedagogikk. Marit er utdannet helse- og treningsterapeut […]

Linda Mathisen

Linda Mathisen er prosjektkoordinator med ansvar for blant annet kommunikasjon for GreeNudge og administrasjon av kurs og konferanser i regi av virksomheten.  Hun […]

Kristin Fjæra Eng

I GreeNudge jobber Kristin som prosjektkoordinator for helseprosjektene våre. Kristin er utdannet sykepleier med mastergrad i Samfunnsernæring. Hun har lang erfaring innen sykehus […]

Alexander Schjøll

Alexander Schjøll er tilknyttet GreeNudge gjennom flere forskningsprosjekter. Alexander jobber som forsker ii ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet – storbyuniversitetet og har en […]

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er tilknyttet GreeNudge gjennom prosjektet SunnereBarn. Han har jobbet som forsker og foreleser i mange år og er en av landes […]

Andreas Skaalerud

Andreas Skaalerud er en utvikler og UI/UX-designer som begynte å jobbe med GreeNudge i slutten av 2018. Han har utviklet siden for GreeNudge og […]

Helena Slapø

Helena Slapø is the general manager of GreeNudge and has core competence in the environment, food and consumer behavior. Helena holds a MCs […]

Samira Lekhal

Samira Lekhal has studied medicine and psychology, is a specialist in internal medicine and has a doctorate in prevention of obesity and lifestyle […]

Marit Løset Eriksen

Marit Løset Eriksen is a project coordinator for the GreeNudge project «Healthier Kids»– Marit has core competencies in physical activity and health as […]

Linda Mathisen

Linda Mathisen is responsible for communication for GreeNudge and the GreeNudge project «Healthier Kids». In addition she administers courses and conferences organized by GreeNudge. […]

Kristin Fjæra Eng

Kristin Fjæra Eng is a project coordinator for the GreeNudge health projects. Kristin is a trained nurse with a master’s degree in Social […]

Alexander Schjøll

Alexander Schjøll is affiliated with several our research projects. Alexander works as a researcher at the Consumer Research Institute SIFO at OsloMet – […]

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal is affiliated with GreeNudge through the project «Healthier Kids». He has worked as a lecturer for many years and is one […]

Andreas Skaalerud

Andreas Skaalerud is a programmer and UI/UX designer that started working with GreeNudge in late 2018. He has developed the website for GreeNudge and […]

FACEBOOK

OsloMet logo
NorgesGruppen logo
Bama logo