Facebook LinkedIn

Analyse og evaluering av tiltak for å redusere volumsalg av mettet fett i dagligvare

NorgesGruppen har gjennom Intensjonsavtalen forpliktet seg til å jobbe med få nordmenn til å velge sunnere mat. GreeNudge har analysert og evaluert effekten av deres initiativ for styrket folkehelse. Denne rapporten viser analysen for arbeidet med mettet fett. Rapporten viser hvordan endringer i gjennomført i butikkene og produktinnovasjon har ført til redusert salg av mettet fett i perioden 2017-2019 for NorgesGruppens kjeder.

Last ned

Årsrapport 2019

Vi har hatt stor aktivitet det siste året. GreeNudge sin visjon er å skape bedre helse og økt bærekraft for alle gjennom samarbeid på tvers av fag, næring og beslutningstakere. I året som har gått har vi jobbet med flere prosjekter som har bidratt til visjonen vår, dette kan du kan lese mer om i denne årsrapporten.

Last ned