Kurs, foredrag og konferanser

GreeNudge holder foredrag, kurs og forelesninger innenfor fagfeltene helse, mat, forbrukeratferd, atferdsøkonomi og miljø. Vi holder jevnlig gjesteforelesninger på universiteter og høyskoler. I GreeNudge utvikler vi også e-læringskurs til intern kompetanseheving og er vertskap og administrerer konferanser og kurs.

TIDLIGERE OG PÅGÅENDE PROSJEKTER

E-LÆRINGSKURS SUNNEREBARN

Vi har utviklet e-læringskurs om sunn og bærekraftig mat i kompetanseprosjektet SunnereBarn. Modulene er laget for ansatte i barnehage og SFO.


E-LÆRINGSKURS FOR SUNNERE MAT I KANTINE

GREENUDGE

GreeNudge utvikler e-læringskurs om hvordan kantiner kan organisere drift  for å fremme helse og bærekraft og redusere matsvinn. Modulene er for ansatte i kantiner og bygger på nasjonale retningslinjer for mat på arbeidsplassen.


Skjærgårdsmatkonferansen 30.08.19

Skjærgårdsmat

GreeNudge er vertskap for konferansen Skjærgårdsmat i august 2019. Tema for konferansen er hvordan globale utfordringer knyttet til matkonsum og produksjon kan løses lokalt.

Les mer

SUNNHETSKONFERANSEN

NHO Mat og Drikke

GreeNudge arrangerte i 2017 og 2018 en konferanse i samarbeid med NHO Mat og Drikke. Konferansen samlet mer en 150 deltagere og tema for konferansene var helse og sunnhet som satsingsområde for mat og drikkevarebransjen.