Marit Løset Eriksen

prosjektkoordinator SunnereBarn

Marit Løset Eriksen er prosjektkoordinator i SunnereBarn. Marit har kjernekompetanse innen fysisk aktivitet og helse samt pedagogikk.

Marit er utdannet helse og treningsterapeut og har en bachelor i «Fysisk aktivitet og helse» fra Norges idrettshøgskole, NIH. Hun har studert overvektsproblematikk for barn og ungdom ved Høgskolen i Stord/Haugesund og er utdannet barnehagelærer fra Høgskolen i Volda. Marit tar ved siden av jobben i GreeNudge et årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning, PPU ved Universitetet i Sørøst- Norge.

Marit har lang erfaring fra arbeid med livsstilsendring, kosthold og fysisk aktivitet som spesialidrettspedagog og koordinator ved Enter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Marit har også erfaring fra barnehage og utdanningssektoren som pedagogisk leder i barnehage. Blant annet har barnehagen hun har arbeidet i fokusområde natur og uteliv og helsefremmende arbeid. Barnehagen deltar i prosjektet SunnereBarn og derigjennom har Marit også erfaring med prosjektet SunnereBarn i praksis.

ØNSKER DU Å KONTAKTE MEG?