Helena Slapø

Daglig leder og PhD kandidat

Helena Slapø er daglig leder i GreeNudge og har kjernekompetanse på miljø, mat og forbrukeratferd.

Helena er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen med spesialisering i energi, naturressurser og miljø. Helena jobber parallellt med en næringsdoktorgrad innen atferdsøkonomi på OsloMet, finansiert av Forskningsrådet. PhD prosjektet omhandler hvordan man mest effektivt påvirker forbrukere til å velge sunne og miljøvennlig mat i dagligvarebutikker. 

I GreeNudge jobber Helena med helse og bærekrafts prosjekter for ulike aktører i matvarebransjen. Hun har i tillegg bidratt til utviklingen av kompetanseprosjektet SunnereBarn som jobber med å bedre mattilbudet og kostholdet i norske barnehager og SFOer. Helena holder jevnlig gjesteforelesninger, foredrag og kurs innenfor atferdsøkonomi, nudging og forbrukeres miljøutslipp. 

Slapø har tidligere jobbet for blant annet Zero Emission Organization. 

Vitenskapelige publikasjoner

Slapø H, Schjøll A, Karevold KI, Sandaker I, Lekhal S. Using choice architecture interventions to nudge costumers towards healthier food purchases in real-life grocery stores. A review. (sendt inn til tidskrift)

Slapø H, Karevold KI. Simple Eco-Labels to Nudge Customers Toward the Most Environmentally Friendly Warm Dishes: An Empirical Study in a Cafeteria Setting. Front. Sustainable. Food Systems 2019. 

Lekhal S, Slapø H, Schjøll A, Bugge A, Karevold KI. Atferdsøkonomiske virkemidler i helsefremmende arbeid: hvordan kan utforming av restauranter og kantiner fremme sunnere valg?» Norsk Tidsskrift for Ernæring. 2019.

Karevold KI, Lekhal S, Slapø H. Hvordan påvirke forbruker til å velge sunnere mat? Endringer i omgivelsene kan fremme sunnere valg. Norsk tidsskrift for Ernæring. 2017

ØNSKER DU Å KONTAKTE MEG?