PROSJEKTER

Under følger noen av prosjektene vi har gjennomført

Vi jobber med kunnskapsformidling, strategisk implementering og praktiske verktøy som fremmer sunnere og mer bærekraftige valg av mat. GreeNudge sine fremgangsmåter er basert på vitenskapelig forskning om hvilke faktorer som mest effektivt påvirker folk til å spise bedre.

ANALYSE OG EVALUERING AV NORGESGRUPPEN SATSNING PÅ HELSE OG BÆREKRAFT

GreeNudge har gjennomført analyse av hvordan endringer i utforminger av dagligvarebutikkene har påvirket salget av ulike sunne matvarer de siste årene. Arbeidet har resultert i flere rapporter.

Sukker – NorgesGruppens arbeid for å redusere volum sukker i perioden 2015-2018.

Last ned

Grove kornprodukter – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget av grove kornprodukter i perioden 2014-2016.

Last ned

Frukt og grønt – NorgesGruppens arbeid for å øke volumsalget frukt og grønnsaker i perioden 2012-2016.

Last ned

DOKTORGRADS-PROSJEKT OM NUDGING I DAGLIGVARE

GreeNudge har mottatt midler til doktorgradsprosjektet for Helena Slapø fra Norges Forskningsråd. Forskningsprosjektet vil ta for seg hvordan man få forbrukerne til å velge sunnere og mer miljøvennlige i dagligvarebutikker. NorgesGruppen er samarbeidspartner på prosjektet.

Les mer

SUNNEREBARN

GreeNudge har sammen med Senter for Sykelig Overvekt i Helse Sør-Øst tatt initiativ til kompetansehevingsprosjektet SunnereBarn. SunnereBarn jobber for å fremme sunnere kosthold i barnehager og skoler over hele Norge. Prosjektet fokuserer på hvordan ledere i utdanningssektoren kan fremme sunnere kosthold innenfor sine enheter. Prosjektet er finansiert av Gjensidigestiftelsen. SunnereBarn samarbeider med private næringsmiddelleverandører i prosjektet som ASKO, Mills, Notura, Lerøy og BAMA.

Les mer

FORSKNINGSRAPPORT – ANALYSE AV HVORDAN ATFERDSØKOMOMISKE VIRKEMIDLER KAN PÅVIRKE FORBRUKERE MOT SUNNERE VALG AV MAT

Rapporten er et samarbeid med mellom GreeNudge og de norske forskningsinstituttene SIFO og Nofima. Rapporten oppsummerer funn fra rundt 700 enkeltstående studier. De mest studerte virkemidlene i dagligvare, restaurant, kantine og er plassering, merking, pris og porsjonering. Rapporten er finansiert av NorgesGruppen, Tine, Forbrukerrådet, og Senter for sykelig fedme hos Vestfold sykehusforvaltning.

Last ned

 

Forskningsrapport – Atferdsmessig innsikt i ulike helsevalg

Analyse av hvordan man kan nudge/dulte helsevalg knyttet til sunnere kosthold, mindre forbruk av tobakk og alkohol og økt fysisk aktivitet. Videre ser rapporten på hvilke implikasjoner funnene har for politikkutforming. Last ned

Skjærgårdsmatkonferansen 30. August 2019

GreeNudge er vertskap for konferansen Skjærgårdsmat som skal se på hvordan globale utfordringer knyttet til matkonsum og produksjon kan løses lokalt.

Les mer

Analyse og evaluering av hvordan øke inntaket av frukt og grønnsaker i skolen

GreeNudge har analysert forskning om hvordan barn og ungdom kan bli påvirket til å spise mer frukt og grønnsaker i regi av skolen.

Last ned

Kurs i sunnere og mer bærekraftige valg i kantine

GreeNudge har hold kurs og foredrag for ansatte i Fazer Food Services om klimavennlig og bærekraftig matservering og nudging i kantine. Se film som viser noen av funnene fra prosjektet her

Forskningsprosjekt – mindre tallerken studiet for Nordic Choice Hoteller

Under tidligere daglig leder Steffen Kalbekken gjennomførte GreeNudge en studie i hotellkjeden Nordic Choice Hotels som viste at ved å redusere størrelsen på tallerkenene ved matbuffeten ble mengden matavfall redusert med 20%. Les artikkelen her